Organizacja

Krzysztof Kołaczyk

Dyrektor
Akademii

Piotr Truchlewski

Manager
Operacyjny

Adrian Filipek

Koordynator U19-U17 / Manager Departamentu Rozwoju Talentu

Michał Jania

Koordynator
drużyn U16-U13

Łukasz Walczak

Koordynator
drużyn U12-U7

Grzegorz Talaga

Koordynator
Wisła Junior

Krystian Żakowicz

Koordynator
Wisła Future

Dawid Ślusarczyk

Koordynator skautingu
w Krakowie

Bartłomiej Święszek

Kierownik
ds. logistyki

Kinga Łatka

Administracja

Kamil Chruściel

Redakcja

Anna Matoga

Redakcja