Szkoła Wisły Kraków

Z myślą o przyszłości od 1 września 2021 r. wystartowała Szkoła Mistrzostwa Sportowego Wisły Kraków im. Tadeusza Łopuszańskiego, do której uczęszczają młodzi adepci piłki nożnej, trenujący w Akademii Piłkarskiej. Aktualnie Wisła Kraków prowadzi trzy klasy w ramach Szkoły Podstawowej (6, 7 i 8) oraz dwie w ramach Liceum (1 i 2). 

Szkoła Mistrzostwa Sportowego jest miejscem, w którym młodzi Wiślacy zdobywają wiedzę w ramach dedykowanych klas sportowych. Na patrona placówki wybrano postać Tadeusza Łopuszańskiego, czyli jednego z protoplastów Wisły Kraków.

Głównym założeniem szkoły jest kształcenie i wychowanie uczniów w duchu wiślackich wartości i tradycji oraz zagłębianie ich w ponad 115-letniej historii Białej Gwiazdy. W nowo powstałej placówce, która mieści się w budynku Zespołu Szkół Budowlanych w Krakowie, przy ulicy Szablowskiego 1, aktualnie funkcjonują dwie klasy sportowe szkoły podstawowej – 7 i 8 oraz jedna klasa szkoły ponadpodstawowej (liceum ogólnokształcące).

To właśnie tu wiślacka młodzież w komfortowych warunkach poszerza horyzonty, a wykwalifikowana kadra pedagogiczna dokłada wszelkich starań, by usprawnić system nauczania w taki sposób, aby wesprzeć uczniów w łączeniu obowiązków szkolnych z treningami piłkarskimi.

Głównym celem Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Tadeusza Łopuszańskiego jest osiąganie przez uczniów jak najlepszych wyników zarówno w sporcie, jak i w nauce – przy utrzymaniu wysokich standardów edukacji oraz zajęć boiskowych. Ponadto, misją placówki jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju młodzieży szkolnej poprzez krzewienie wśród nich kultury fizycznej oraz aktywnego i zdrowego trybu życia, a także przygotowanie ich do funkcjonowania w społeczeństwie.

Niepubliczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego Wisła Kraków jest nieodłączną częścią Akademii Piłkarskiej Wia Kraków, która od lipca 2020 roku oficjalnie znajduje się w strukturach Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków SA, pod bacznym nadzorem m.in. Jakuba Błaszczykowskiego, 108-krotnego reprezentanta Polski. Kapitan i jeden z właścicieli Białej Gwiazdy przykłada wielką wagę do szkolenia młodzieży i wychowania swoich następców, dlatego jednym z pierwszych kroków, mających zapewnić odpowiedni rozwój Akademii było powierzenie funkcji dyrektora Akademii Krzysztofowi Kołaczykowi, który chcąc połączyć treningi z nauką utworzył Niepubliczną Szkołę Mistrzostwa Sportowego Wisła Kraków.

Szkoła jest niepubliczną ośmioletnią szkołą podstawową, jej ukończenie umożliwia kontynuację nauki na ponadpodstawowym etapie kształcenia. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Szablowskiego 1 w Krakowie.

Organem Prowadzącym szkołę jest Fundacja Wisły Kraków z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, której założycielami są Tomasz Jażdzyński, Jakub Błaszczykowski oraz Jarosław Królewski czyli Rada Nadzorcza Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków SA, klubu z 116-letnią historią, 14-krotnego mistrza Polski.

Organem nadzoru pedagogicznego jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie. Szkoła prowadzi szkolenie w zakresie piłki nożnej.

Wszelkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie placówki.